Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 9
Tháng 03 : 402
Năm 2018 : 724
Tổng số : 916
Thực hiện các Đề án của UBND tỉnh Điện Biên, về đào tạo cán bộ, học sinh đi đào tạo tại Lào, Trung Quốc, Thái Lan, ngày 28/8/2017 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định về việc cử 18 cán bộ, học sinh đi học tại Lào, Trung Quốc, Thái Lan năm 201